1795

I 1795 udlovede den franske regering en pris til den, der kunne udvikle en metode til konservering af fødevarer. Pioneren i Danmark inden for dette område var den unge, initiativrige indvandrer fra Frankrig, Jean Desiré Beauvais. I 1850 grundlagde han den virksomhed, som i dag - over 160 år senere - bærer hans navn.

1868

Beauvais' produkter betød i starten en revolutionerende forbedring af forplejningen inden for marinen og var senere en forudsætning for 1800-tallets mange polarekspeditioner.

1868

Den første ekspedition, som J. D. Beauvais havde stor succes med at levere forsyninger til, var den svenske friherre og polarforsker A.E. Nordenskjölds færd 1868 mod nord.

1868

Nordenskjöld blev en stor kunde, og Beauvais leverede proviant til en række af hans ekspeditioner.

1868

På billedet af Gustav Holms såkaldte Konebådsekspedition 1883-1885, der er malet af Carl Rasmussen, ser man bl.a. den overdækkede proviant. Maleriet er hentet fra publikationen "Konebådsekspeditionen" København 1972

1916

Dette år udsendte De Danske Vin- & Konservesfabriker en lille publikation ved navn Ægte Limfjords Muslinger. Her fortalte C.G. Johannes Petersen om Den Danske Biologiske Stations undersøgelse af de muligheder, der var for at udvikle en muslingeindustri i Danmark, om henkogning af muslinger m.v. Endvidere bragte publikationen 20 opskrifter udarbejdet af Frøken Jensen på bl.a. muslingesupper og kogt torsk på muslingesauce. At det netop var Frøken Jensen, som udarbejdede opskrifterne, var ingen tilfældighed. Kristine Marie Jensen kunne netop i 1916 fejre femten-års fødselsdag for den moderne klassiker, Frøken Jensens Kogebog, der havde fået en kolossal udbredelse.

1868

Siden slutningen af 1860'erne fandt ikke en eneste polarekspedition sted, uden at den medførte Beauvais polarproviant, som var specielt tilpasset den enkelte ekspedition. Det har vist sig, at den tidlige konserves havde en forbavsende evne til at holde sig, således at indholdet i de konservesdåser, der er blevet fundet mere end et halvt århundrede senere, viser sig stadig at kunne spises.

1940

En af Beauvais' første etiketter til tomatpuré på dåse

1941

I 1941 indførtes en Konserveslov, der bragte mange betydelige fremskridt, bl.a. skulle enhver konservesdåse være forsynet med navn og adresse. Samtidig blev der indført et kontrolnummer på fiskekonserves.

1940

"Lad Beauvais være Deres kokkepige" blev 40'ernes nye slogan, der blev gentaget de følgende årtier.

1950

Annoncer 1940-1950'erne

1968

I forsøgskøkkenet havde husholdningskonsulent Karen Wonsild ansvar for produktudvikling, herunder vurdering af varens anvendelighed, og endelig blev der udarbejdet opskrifter og tekst til etiketterne. Opskrifterne justeredes i takt med, at danskernes smagsvaner ændrede sig.

1968

Få uger efter at indstillingen af kødproduktionen og de mange afskedigelser havde været forsidestof på så godt som alle danske aviser, besøgte mere end 30 journalister fabrikken i Svinninge. Dybfrostanlægget, et såkaldt flow freeze system, var dagens hovedattraktion. Anlægget kunne gennemføre fryseprocessen i løbet af 5-6 minutter, hvor man tidligere havde måtte regne med ca. 2 timer.

1969

Teksten til dette billede lød sidst i 1960'erne således: "De samme lækre Beauvais-varer, der sættes på Deres bord, serveres overalt, hvor man lægger vægt på kvalitet. Bag hver eneste dåse ligger den samme omhyggelige produktion, forfinet gennem over 100 ås erfaring i udsøgt konserves. Hos Beauvais gælder kun een kvalitet."

1970

70'erne var præget af en række tiltag som middagsretter, forsøg med nye emballageformer, nye produkter som pizzabunde og såkaldte kassserolleretter.

1986

Rødkål i spand kom ind i sortimentet med overtagelsen af Herregårdsrødkål i 1986.